Vägmärken * Útjelző táblák

Transportreglerna är enhetliga i Europa. Det kan dock förekomma små skillnader i utformningen av vägskyltar. Här uppmärksammar vi bara dessa skillnader. Európában a közlekedés szabályai egységesek. A közúti jelzőtáblák kialakításában azonban lehetnek különbségek. Itt csak ezekre a különbségekre hívjuk fel a figyelmet.

I allmänhet kan man säga att för den vita färgen på de ungerska skyltarna är gula på de motsvarande svenska skyltarna. Nagy általánosságban elmondható, hogy a magyar jelzőtáblákon levő fehér szín helyett a svéd jelzőtáblákon sárga szín látható.

Den blå färgen på vissa ungerska brädor är grön på de motsvarande svenska brädorna. Egyes magyar táblákon látható kék színezés a svéd táblákon zöld színű.

Viktigaste trafikuttryck * Legfontosabb közlekedési szavak


Vägmärke Útjelzés
Varningsmärke Figyelmeztető jelzés
Väjningspliktsmärke Elsőbbséget szabályozó jelzőtábla
Förbudsmärke Tilalmi jelzés
Påbudsmärke Utasító jelzés
Anvisningsmärke Irányítójelzés, útbaigazító jelzés
Lokaliseringsmärken för vägvisning Útirányjelzések
Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik A gyalogos- és kerékpárforgalom irányának helyzet jelölése
Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar Helymegjelölések az állami intézményekkel kapcsolatos információkhoz
Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar Helymegjelölések a szolgáltatói létesítmény információihoz
Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål A turisztikai látványosságok helyi jelzései
Upplysningsmärken Információs jelzések
Symboler Szimbólumok
Tilläggstavlor Kiegészítő táblák
Trafiksignaler Forgalmi jelzések, közlekedési lámpák
Vägmarkeringar Útjelölések
Tecken av vakt Az őr jelzései
Andra anordningar för anvisningar för trafiken Egyéb eszközök a közlekedési utasításokhoz
Tecken av polisman Rendőri jelzések
Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg Jelzések vasúti- vagy villamossíneken történő átkelésnél
Motorvägsymbol Autópálya jelzés
Vägvisning Útjelzés
Motorvägskorsning Autópálya kereszteződés
Skyltningar Feliratok
På skyltar i Ungern *  Magyarországi jelzőtáblákon


Miljö Környezet
Zon Zóna
Privat väg Magánút
Monument Műemlék
Förutom destinationstrafik Kivéve célforgalom
Förutom frakt Kivéve áruszállítás
Förutom med tillstånd Kivéve engedéllyel
Förutom taxi Kivéve taxi
Förutom ... Kivéve ...
Tull Vám/Zoll
Zon Övezet
timme óra
minut perc
Veckodag Hétköznap
Lördag Szombat
Söndag Vasárnap
Trafik kontroll Közúti ellenőrzés / Traffic Control
Parkering + Resa (allmän trafik) P+R (Parkolás+Utazás)
Kyrka Templom
Område bevakad av vapen och hundar Fegyverrel és kutyával őrzött terület
Område under övervakning / Övervakas av videokamera Kamerával megfigyelt terület / Monitored by video camera
Extratur, charter Különjárat
Ingång Bejárat
Utgång Kijárat
Gångtrafik på andra sidan Gyalogos forgalom a túloldalon
Ambulans, brandkår : 104 Mentők : 104
Brandkår : 105 Tűzoltók : 105
Polis : 107 Rendőrség : 107


På skyltar i Sverige *  Svédországi jelzőtáblákon


Vám / Zoll Tull / Told
Rakodóhely Lastplats
Fordulóhely Vändplats
Többszörös zóna / 1. osztály Multizon / Klass 1
Az útsózás megszűnik Vägsaltning upphör
Életveszélyes vezeték Livsfarlig ledning
Többutas elsőbbségadási kötelezettség Flervägsväjning
Többutas megállás Flervägsstopp
Díj Avgift
perc min
óra tim
Lakás Boende
P-jegy (parkolójegy) P-biljett
24 / óra (egész nap) 24/tim
Busz Buss
Iskola Skola
Őr, jelzőőr Vakt
Baleset Olycka
Kontrol, ellenőrzés Kontroll© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles