Räkneorden * Számok

Grundtal och ordningstal *Alapszámok és sorszámok0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nulla * Noll  Egy * En/ett   Kettő * Två   Három * Tre  Négy * Fyra  Öt * Fem  Hat * Sex  Hét * Sju  Nyolc * Åtta Kilenc * Nio
- Első * Första Második * Andra Harmadik * Tredje Negyedik * Fjärde Ötödik * Femte Hatodik * Sjätte Hetedik * Sjunde Nyolcadik * Åttonde Kilencedik * Nionde

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tíz * Tio Tizenegy * Elva Tizenkettő * Tolv Tizenhárom * Tretton Tizennégy * Fjorton Tizenöt * Femton Tizenhat * Sexton Tizenhét * Sjutton Tizennyolc * Arton Tizenkilenc * Nitton
Tizedik * Tionde Tizenegyedik * Elfte Tizenkettedik * Tolfte Tizenharmadik * Trettonde Tizennegyedik * Fjortonde Tizenötödik * Femtonde Tizenhatodik * Sextonde  Tizenhetedik * Sjuttonde Tizennyolcadik * Artonde Tizenkilencedik * Nittonde

20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
Húsz * Tjugo Harminc * Trettio Negyven * Fyrtio Ötven * Femtio Hatvan * Sextio Hetven * Sjuttio Nyolcvan * Åttio Kilencven * Nittio Száz * Hundra Ezer * Ettusen
Huszadik * Tjugonde Harmincadik * Trettionde Negyvenedik * Fyrtionde Ötvenedik *Femtionde Hatvanadik * Sextionde Hetvenedik * Sjuttionde Nyolcvanadik * Åttionde Kilencvenedik * Nittionde Századik * Hundrade Ezredik * TusendeBråktal * Törtszámok
 


1/2 En halv Fél
1/3 En terdjedel Harmad
1/4 En fjärdedel Negyed
1/5 En femtedel Ötöd
3/7 Tre sjundedelar Háromheted


Uttryck *  Kifejezések


Telefonnummer Telefonszámok


+36 30 4769020 Plus trettiofem trettio fyrtiosjy sextinio noll två noll plusz harminchat harminc négyhetvenhat kilencvenhúsz


Årtal * Évszámok


1988 => nittonhundraåttiooåtta ezerkilencszáz nyolvannyolc
1001 => tiohundraett / ettusenett ezeregy
2020 => tjugohundratjugo / tjugotjugo kétezerhúsz


Data *  Dátumok


25 Mars => den tjugofemte mars március huszonöt
28/6 2020 => den tjugoåttonde juni tvåtusentjugo kétezerhúsz június huszonnyolc


Aritmetik *  Mennyiségtan


-15 => minus femton mínusz tizenöt
+56 => plus femtiosex plusz ötvenhat
3x3 => tre gånger tre háromszor három
3/6 => tre delat med sex háromhatod
5x5=25 => fem gånger fem är lika med tjugofem ötször öt egyenlő huszonöt
2+9-5=6 => två plus nio minus fem är sex kettő plusz kilenc mínusz öt egyenlő hat
35% trettiofem procent 35% harmincöt százalék
5,9% => fem komma nio procent ötegész kilenctized százalék
4,50 => fyra komma femtio négy egész öt
4.50 => fyra punkt femtio négy egész öt

© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles