På postkontoret * A postán * På postkontoret


Postvaror Postai áruk
Brev, postbrev Levél
Kuvert Boríték
Frimärke Postabélyeg
Rekommenderad försändelse (rek.) Ajánlott küldemény
Ajánlási díj Rekommendationsavgift
Inlämningsblankett för rekommenderad försendelse Könyvelt küldemény feladóvevénye (ajánlott levél esetén)
Flygbrev Légipostai levél
Prioriterad Elsőbbségi levél
Prioritetssändning [postförsändning] Elsőbbségi feladás [küldeményé postán]
Brevutlämning Levélkézbesítés
Assurerad försendelse, försäkrad försendelse Biztosított küldemény
Brevkort Levelezőlap
Vykort Képes levelezőlap
Paketering Csomagolás
Paketeringskartong Csomagolódoboz
Paket, postpaket Csomag
Postbox Csomagolódoboz
Paketinlämning Csomagfeladás
Paketetikett Csomagfelirat
Paketutlämning Csomagkézbesítés
Specificering av innehållet A tartalom feltüntetése
Blankett Űrlap
Ifyll denna blankett Töltse ki ezt az űrlapot
Namnunderskrift Névaláírás
Avsändare Feladó
Adressat Címzett
Adress Cím
Poststämpel Postabélyegző
Förutbetalt Előrefizetett
Porto Portó
Efterkrav Utánvétel
Efterkravsförsändelse Utánvételi küldemény
Eftersändning Utánküldés
Postbefordran Kézbesítés
Telefonering * Telefonálás


Ringa på telefon Telefonon felhív
Telefon(apparat) Telefon
elefonhytt, telefonbox Telefonfülke
Telefon på gatan, telefonautomat Utcai telefon
Myntinkast, myntöppning Pénzbedobó nyílás
Myntutkastning Éremvisszaadás, éremkidobás
Kopplingston Vonalhang
Nummerskiva Tárcsa
Uppringning Tárcsázás
Slå ett nummer Tárcsáz egy számot
Upptagetton Foglalt hangjelzés
Svara Felveszi a telefont, válaszol
Lur Telefonkagyló
Telegrafi, telegrafering * Táviratozás


Telegram Távirat
Telegramblankett Távirati űrlap
Telegramrum, telegramfönster Táviratfelvétel
© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles