Olycksfall, hos läkaren, tandläkaren, sjukhus, apotek * Baleset, orvosnál, fogorvosnál, kórházban, patikában


Olycksfall Balesetek
Ett barn drunknar. Skaffa hjälp snabbt! Egy gyermek fulladozik. Szerezz gyorsan segítséget
Det var en allvarlig olycka på torget Súlyos baleset történt a téren
En motorcyklist har kört av vägen in i diket Egy motoros lehajtott az útról az árokba
Två bilar kolliderade. En kvinna skadades Két autó összeütközött. Egy nő megsérült
Blixten slog en liten flicka Egy kislányba belacsapott a villám
Jag klippte fingret medan jag skär bröd Kenyérszelés közben elvágtam az ujjam
Biten avn en hund Megharapta a kutya
En arbetare är biten av en huggorm Egy munkást megmart egy vipera
Min syster skållade hennes ben A húgom leforrázta lábát
En bebis skakades av vägguttaget Egy csecsemőt megrázott a konnektor
Min far fick en hjärtattack Apám infarktus kapott
Yngre bror föll och bröt tänderna Öcsi elesett és kitörte a fogát
Brännskada Égési sérülés
Köldskada Fagyási sérülés
Jag ringer till ... Hívom ...
... ambulansen ... mentőket
... brandmännen ... tűzoltókat
... doktorn, läkaren ... az orvost
... sjuksköterskan ... betegápolót
... flygambulansen ... légimentőket
Ta ut ... Vedd elő ...
... livbältet ... mentőövet
... förbandslådan ... az elsősegélyládát
... sjukbåret ... hordágyat
... eldsläckningsapparatet ... tűzoltóberendezést
... bilen ... az autót
Låt oss åka til ... Menjünk ...
... sjukhuset ... a kórházba
... doktorn, läkaren ... orvoshoz
... tandläkaren ... a fogorvoshoz
... sjuksköterskan ... az ápolónőhöz
... apoteket ... patikába
Akut, medicinakut Sürgősségi
Brännskadeavdelning Égési osztály
Kirurgi Sebészet
Oftalmologi Szemészet
Förlossningsklinik Szülészet
Pediatrik Gyermekgyógyászat
Doktorer, läkare Orvosok
Allmänläkare Általános orvos
Familjeläkare Családi orvos, háziorvos
Tandläkare Fogorvos
Internist Belgyógyász
Kirurg Sebész
Ögonläkare Szemész
Förlossningsläkare Szülész
Pediatriker Gyermekgyógyász
Ambulans Mentőautó
Ambulanssjuksköterska Mentőápoló
Akutläkare Mentőorvos
Första hjälpen Elsősegélynyújtás
Konstgjord andning Mesterséges lélegeztetés
Eldsläckning Tűzoltás
Tryck mot pulsådern Az ütőér lenyomása
Förband Kötözés
Röntgenavdelning Röntgen
Omedelbar operation Azonnali műtétn
Tandutdragning Foghúzás
Antiserumadministration Ellenszérum beadás
Gipsförband Gipszkötés
Hos doktorn och tandläkaren Orvosnál, fogovosnál
Jag har feber, hosta, huvudet gör ont, alla muskler gör ont Lázas vagyok, köhögök, fáj a fejem, minden izmom fáj
Influensa, covid-19-infektion Influenza, covid-19 fertőzés
Min käke hoppade ur ledet Kiugrott az állkapcsom
Jag ska reponera det Helyére teszem
En övre tand utbröt Kitört a felső metszőfog
Det måste dras ut Ki kell húzni
Fotleden gick ur leden Kificamodott a bokája
Fysioterapibehandling, ytterligare behandling och smärtbehandling följer Gyógytorna kezelést, kiegészítő kezelést, fájdalomkezelést kell kapn

Hos apoteket *  Patikában

Mediciner som finns utan recept Recept nélkül kapható gyógyszerek
Receptbelagda mediciner Receptköteles gyógyszerek
Antiseptiska medel Antiszeptikumok, fertőtlenítőszerek
Avföringsmedel Hashajtó
Diarrédämpande Hasmenés csillapító
Smärtstillande Fájdalomcsillapító
Febernedsättande Lázcsillapító
Hostdämpande Köhögéscsillapító
Lugnande medel Nyugtatószer
Bandage Kötszer
Plåster Ragtapasz

© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles