Bank- och affärsuttryck * Banki- és üzleti kifejezések


I banken A bankban
Bankdag Banki nap
Banktid Banki órák
Säkerhetsvakt vid banken Banki biztonsági őr
ATM-enhet, bankomat ATM-berendezés
Bankomatkort, uttagskort Bankkártya
Pinkod PIN-kód
Uttagsgräns, uttagslimit Kivételi limit
Daglig uttagsgräns, daglig uttagslimit Napi pénzkivételi limit
Banksedel Bankjegy
Handel limit Vásárlási limit
Daglig handel limit Napi vásárlási limit
Kölapp, nummerlapp Sorszámlap
Könummer Sorszám
Pengar Pénz
Kontant Készpénz
Konto Számla
Bankkonto Bankszámla
Remittering av pengar Pénzutalás
Belopp Összeg
Check Csekk
Bankkassa Bankpénztár
Bankkassör Banki pénztáros
Bankkassörska Banki pénztárosnő
Växelaccept Váltóelfogadás
Var finns en bank i närheten? Hol található egy bank a közelben?
Banken ... ligger på torget A ... bank a téren található
Kan jag få ut pengar på det här resekreditivet? Ki tudok venni pénzt ezzel az utazási csekkel?
Jag önskar växla in några resecheckar Szeretnék beváltani néhány utazási csekket
Jag vill köpa några resecheckar Szeretnék vásárolni utazási csekkeket
Jag skulle vilja lösa in en liten svenska kronor för ungersk forint Szeretnék beváltani egy kevés svéd koronát magyar forintra
Vad är växlingskursen? Milyen a váltási árfolyam?
Endossera checken Hátirattal ellátja a csekket
E-bank, internetbank Internetbank, világhálós bank
Användarnamn Felhasználói név
Inloggningskod Belépési kód
SMS-bekräftelse SMS-megerősítés
Accept Elfogadás
Betalbar på uppvisandet Bemutatókor fizetendő
Växelkontor Pénzváltó(hely)© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles