Számok * Räkneorden

Alapszámok és sorszámok * Grundtal och ordningstal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nulla * Noll  Egy * En/ett   Kettő * Två   Három * Tre  Négy * Fyra  Öt * Fem  Hat * Sex  Hét * Sju  Nyolc * Åtta Kilenc * Nio
- Első * Första Második * Andra Harmadik * Tredje Negyedik * Fjärde Ötödik * Femte Hatodik * Sjätte Hetedik * Sjunde Nyolcadik * Åttonde Kilencedik * Nionde

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tíz * Tio Tizenegy * Elva Tizenkettő * Tolv Tizenhárom * Tretton Tizennégy * Fjorton Tizenöt * Femton Tizenhat * Sexton Tizenhét * Sjutton Tizennyolc * Arton Tizenkilenc * Nitton
Tizedik * Tionde Tizenegyedik * Elfte Tizenkettedik * Tolfte Tizenharmadik * Trettonde Tizennegyedik * Fjortonde Tizenötödik * Femtonde Tizenhatodik * Sextonde  Tizenhetedik * Sjuttonde Tizennyolcadik * Artonde Tizenkilencedik * Nittonde

20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000
Húsz * Tjugo Harminc * Trettio Negyven * Fyrtio Ötven * Femtio Hatvan * Sextio Hetven * Sjuttio Nyolcvan * Åttio Kilencven * Nittio Száz * Hundra Ezer * Ettusen
Huszadik * Tjugonde Harmincadik * Trettionde Negyvenedik * Fyrtionde Ötvenedik *Femtionde Hatvanadik * Sextionde Hetvenedik * Sjuttionde Nyolcvanadik * Åttionde Kilencvenedik * Nittionde Századik * Hundrade Ezredik * TusendeTörtszámok *
Bråktal

1/2 Fél En halv
1/3 Harmad En terdjedel
1/4 Negyed En fjärdedel
1/5 Ötöd En femtedel
3/7 Háromheted Tre sjundedelar

Kifejezések *
Uttryck

Telefonszámok Telefonnummer
+36 30 4769020 Plusz harminchat harminc négyhetvenhat kilencvenhúsz Plus trettiofem trettio fyrtiosju sextinio noll två noll

Évszámok *
Årtal

1988 => ezerkilencszáz nyolvannyolc nittonhundraåttiooåtta
1001 => ezeregy tiohundraett / ettusenett
2020 => kétezerhúsz tjugohundratjugo / tvåtusentjugo

Dátumok *
Data

25 Mars => március huszonöt den tjugofemte mars
28/6 2020 => kétezerhúsz június huszonnyolc den tjugoåttonde juni tvåtusentjugo

Mennyiségtan
*  Aritmetik

-15 => mínusz tizenöt minus femton
+56 => plusz ötvenhat plus femtiosex
3x3 => háromszor három tre gånger tre
3/6 => háromhatod tre delat med sex
5x5=25 => ötször öt egyenlő huszonöt fem gånger fem är lika med tjugofem
2+9-5=6 => kettő plusz kilenc mínusz öt egyenlő hat två plus nio minus fem är sex
35% => harmincöt százalék trettiofem procent
5,9% => ötegész kilenctized százalék fem komma nio procent
4,50 => négy egész öt fyra komma femtio
4.50 => négy egész öt fyra punkt femtio
© 2020 Svenoturizmus Minden jog fenntartva - Alla rättigheter förbehålles