Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

Svenska fraser och ordspråk * Svéd szólások és mondások

adelskap förpliktar!                 a nemesség kötelez!
1 alla (är) barn i början  2 alla är vi barn från början 3 allt är svårt i början                 minden kezdet nehéz
anfallet är det bästa försvaret                legjobb védekezés a támadás
att fela är mänskligt                tévedni emberi dolog
att försvara ett fel är att fela igen                a hiba pártfogása újabb hibázás
av barn och dårar får man höra sanningen                a gyerekek és a bolondok mondják meg az igazat
av skadan blir man vis                1 saját kárán tanul az ember 2 saját kárán tanul az okos
avundsjukan vilar aldrig                                az irígység soha nem pihen
binda ris på egen rygg                 aki másnak vermet ás, maga esik bele
1 bita i sura äpplet 2 surt, sa räven (om rönnbären)              lenyeli a keserû pirulát
bjuda bagarbarn bröd                 Dunába vizet hord
blod är tjockare än vatten                a vér sûrûbb a víznél (÷a vérrokon fontosabb másnál)
borta bra men hemma bäst                 mindenhol jó, de a legjobb otthon
bättre (vara) brödlös än rådlös                 jobb kenyértelenül, mint reménytelenül
bättre att förekomma än förekommas                jobb elõzni, mint lemaradni
bättre dåligt minne än dåliga minnen                 jobb egy rossz emlékezet, mint a rossz emlékek
bättre en fågel i handen än tio i skogen                 jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
bättre ett ärligt nej än ett falskt ja                 jobb egy becsületes nem, mint egy hamis igen
bättre fly än illa fäkta                 jobb félni, mint megijedni
bättre föregå än förgås                jobb elöl járni, mint elpusztulni
bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge                 jobb a húrok szakadását hallani, mint hogy soha meg nem feszíteni egy húrt
                                                                                                                         (néha vállalni kell a rizikót, különben elesünk egy csomó élménytõl)
1 bättre stämma i bäcken än i ån  2 stämma i bäcken                 jobb félni, mint megijedni
bättre älskat och förlorat än att aldrig ha älskat                 a szeretett és elveszített jobb, mint a soha nem szeretett
dansa efter någons pipa                 úgy táncol, ahogy más fütyül
de är lika goda kålsupare                 az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är halv sorg                                 a megosztott öröm, dupla öröm - a megosztott bánat, fél bánat
den drucknes tal är den nyktres tankar                 a részeg kibeszéli a józan gondolatait
den ena handen tvättar den andra                kéz kezet mos
den enes död är den andres bröd                 ami az egyiknek árt, az a másiknak használ
den fattige har ingen sked när det regnar manna från himlen                                 a szegény embernek nincs kanala, amikor manna hullik az égbõl
den fege dör tusentals gånger, den modige dör bara en gång                 a gyáva ezerszer hal meg, míg a bátor egyszer
den hund som skäller biter inte                 amelyik kutya ugat, az nem harap
den råd lyder är vis                 aki hallgat egy jó tanácsra, az okos
den som aldrig har tid är den som uträttar minst                 aki soha nem ér rá, az semmit nem intéz el
den som alltid vet bäst lär sig aldrig något                 aki mindent a legjobban tud, soha nem tanul
den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket                 aki sokat markol, az keveset fog
den som ger sig in i leken, får leken tåla                 az engedheti meg a játékot, aki belemegy
den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri                 aki másnak vermet ás, maga esik bele
den som har gjort en resa har något att berätta                 csak az mesélhet az utazásról, aki megtette
den som har tålamod får belöning                 a türelem rózsát terem
den som inte dödar, härdar                 ha túléled (kibírod), akkor megerõsödve fogsz tovább menni
den som inte vill arbeta skall heller inte äta                 aki nem dolgozik, ne is egyék
den som lever på hoppet, får dö av svält                 aki csak reménybõl él, az éhenhal
den som sagt a måste säga b                 aki a-t mond, mondjon b-t is
den som sover syndar icke                 az alvó ember nem vétkezik
den som spar han har                 van annak, aki el nem issza
den som spar han har                                 aki takarékos, annak van
den som spar har tillslut bara pengar kvar aki spórol, annak végül csak a pénze marad
den som söker (han) finner                 aki keres, (az) talál
den som talar väl kan ljuga väl                 aki jól beszél, az jól tud hazudni
den som tiger han samtycker                 a hallgatás beleegyezés
den som urskuldar sig anklagar sig                 aki magát mentegeti, az önmagát vádolja
den som viskar han ljuger                 aki sugdolózik, az hazudik
den som väntar på något gott väntar aldrig för länge                 a jó dolgokra édemes várni
det angår dig, när grannens hus brinner ha                 a szomszéd háza ég, az neked is baj
det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål                 gombostûvel kezdi és ezüstkupával végzi
det bästa här i livet är gratis                 az életben a legjobb dolgok ingyen vannak 
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta                 bolond lyukból blond szél fúj
det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder                 nincs rossz idõ, csak rossz ruha
det man förlorar på karusellen tar man igen på gungorna                 amit elveszítünk a vámon, megnyerjük a réven
det man inte har i huvudet får man ha i benen                 ha nincs a fejedben a tennivaló, akkor sok dolgod lesz
det måste vara två till det                 kettõn áll a vásár
det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli       aminek görbének kell lenni, azt idõben kell elkezdeni görbíteni  (a formálást, nevelést idõben kell kezdeni)
det som göm(me)s i snö kommer upp i tö                 elõbb-utóbb minden kiderül
det talade ord försvinner det skrivna består                 a szó elrepül, az írás megmarad
det var inte den vassaste kniven i lådan, men man kan alltid vässa den                 nem volt a legélesebb kés a fiókban, de mindig megélesíthetjük
det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna källan                 a patak vizébõl ismerszik meg a forrás
det viktigaste är inte att vinna utan att kämpa väl                 nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvétel
det växer inte på träd                 nem terem minden bokorban
det är aldrig för sent att ge upp                 még ne add fel, feladni majd késõbb is lehet
det är aldrig för sent att lära sig ngt nytt                 jó pap holtig tanul (sohasem késõ valami újat tanulni)
det är att tala för döva öron                 falra hányt borsó
det är ingen ko på isen                 nincs még vész
det är ingen skillnad, det är hugget som stucket                 az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
det är inte ens fel när två träter                 hogyha ketten civakodnak, az nem csak az egyik hibája
det är inte lätt att balansera på slak lina                  laza kötélen nem könnyû az egyensúlyozás
det är inte åren som gör en gammal utan livet                 nem az évek öregítenek, hanem az élet
det är mänskligt att fela                 tévedni emberi dolog
det är mänskligt att fela - men gudomligt att förlåta                 tévedni emberi dolog- de isteni a megbocsátás.
det är saligare att giva än att taga                 jobb adni, mint kapni
don efter person                 aki bottal köszön, annak doronggal fizetnek
dra inte alla över en kam                 ne vegyünk mindent egy kalap alá
du kan inte ta dig an havet före sjön                 mindent a maga idejében
dålig herre har dålig dräng                 amilyen az úr, olyan a szolga
där ligger en hund begraven                 ott valami bûzlik
där orden tar slut tar nävarna vid                 ahol a szó véget ér, ott kezdõdik az ököl
där sticker bockfoten fram                 kilóg a lóláb
där vinet går in går vettet ut                 ahol a bor bemegy, onnan az ész elmegy
döm inte boken efter ryggen/pärmen                  a külsõ után ne ítélj
1 döm inte hunden efter håren  2 döm inte hunden efter pälsen                 ne a szõre után ítéld meg a kutyát
egen härd är guld värd                 saját otthon aranyat ér
eget beröm luktar illa                 az öndicséret büdös
en (stor) sten har fallit från hans&hennes bröst                 nagy kõ esett le a szívérõl
en bild säger mer än tusen ord                 egy kép többet mond ezer szónál
en blind höna hittar också ett korn                 vak tyúk is talál szemet
en blind leder en blind                 vak vezet világtalant
en bok med sju insegel                 hétpecsétes titok
en droppe i havet                 csöpp a tengerben
en dålig hantverkare klagar på sina verktyg                 egy rossz kézmûves a szerszámát hibáztatja
en fluga gör ingen sommar                 egy fecske nem csinál nyarat
en fågel i handen bättre än tio i skogen                 jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok
en knuten näve kan varken ge eller ta                 ökölbeszorított kézzel nem lehet sem adni, sem kapni
en lat skräddare tar en lång tråd                 lusta szabónak hosszú a cérnája
en olycka kommer sällan ensam                 a baj ritkán jár egyedül
en persons sorg är en annans glädje                 egy személy gyásza az egy másiknak öröme
en sund själ i en sund kropp                 ép testben ép lélek
en svala gör ingen sommar                 egy fecske nem csinál nyarat
en ulv i fårakläder                 báránybõrbe bújt farkas
endast graven skall skilja oss från varandra                 ásó-kapa válasszon el bennünket
enighet ger styrka                 egységben az erõ 
ensam är stark                 csak magában bízhat az ember
envar sin lyckas smed                 mindenki saját szerencséjének kovácsa
ett gott samvete är bästa huvudkudden                 jó lelkiismerettel nyugodt az álom
ett gott skratt förlänger livet                 egy jó nevetés jót tesz az egészségnek
ett mjukt svar stillar vrede                 egy szelíd válasz lecsendesíti a haragot
ett oskyldigt lamm                  ártatlan, mint a ma született bárány
fick du fikon (Zakarias)?                 kaptál fügét (Zakariás)?
finns det hjärterum så finns det stjärterum                 ahol a szívnek jut hely, ott a fenéknek is  (kis helyen sok jó ember is elfér)
framgång ger vänner, motgång testar dem                 bajban ismerni meg a jó barátot
framtidens melodi                 a jövõ zenéje
fredagsväder är söndagsväder                 amilyen a péntek, olyan a vasárnap
friskt vågat (är) hälften vunnet                 aki mer, az nyer
friskt vågat (är) hälften vunnet                 bátraké a szerencse
friskt vågat (är) hälften vunnet                 próba szerencse!
fyra ögon ser mer än två                  több szem többet lát
för mycket och för litet skämmer allt                 jóból is megárt a sok
först till kvarn får först mala                 aki elsõ a malomban, az elsõnek õrölhet
förståndet kommer före styrkan                 többet ésszel, mint erõvel
förtjäna icke vatten till katten                 még a hideg vízre valót sem keresi meg
gammal kärlek rostar aldrig                 a régi szeretet soha nem múlik el
gammal är äldst - erfarenheten betyder mest               aki öreg, az legtapasztaltabbnak mondhatja magát
ge igen för gammal ost               megfizet a régi sérelemért
ge någon ett finger och den tar hela handen                 az ujját adja, és az egész kezét akarja
genom sig själv känner man andra                 mindenki önmagából indul ki
genvägar är ofta senvägar                 kerülõuton gyakran elkésni
goda rykte förpliktar                 a hírnév kötelez
gott samvete är bästa huvudkudden                 jó lelkiismerettel nyugodt az álom
gratis är gott, hellre mätt än omtyckt                 az a jó, ami ingyen van
grina som en solvarg                 1 nevet, mint a fakutya 2 vigyorog, mint a fakutya
gripa efter ett räddande halmstrå                 utolsó szalmaszálba kapaszkodik
gråt inte över spilld mjölk                 ami már elveszett, azon már ne bánkódj
gräset är alltid grönare på andra sidan                 a szomszéd kertje mindig zöldebb
gräv där du står                 ott áss, ahol állsz
gräva inte upp större sten än du kan bära                 ne áss elõ nagyobb követ, mint amekkorát elbírsz
gräva ned stridsyxan                 elássa a csatabárdot
gräva ner sitt pund                 véka alá rejti tehetségét
gräva fram stridsyxan                  elõássa a csatabárdot
gräva upp stridsyxan                 kiássa a csatabárdot
Gud tar och Gud ger                 Isten elvesz és Isten ad
guld förblindar många, kärleken förblindar alla                 az arany sokakat elvakít, a szerelem mindenkit
gå inte över ån efter vatten                 ne menj vízért a folyón túlra (ne okozz magadnak a szükségesnél nagyobb gondot)
gå över ån efter vatten                 Dunába vizet hord
gömt är icke glömt                 ami késik, nem múlik
gör om, gör rätt                 ismétlés a tudás anyja
göra en mygga till en elefant                 bolhából elefántot csinál
ha(va) hjärtat på rätta stället                 helyén van a szíve
ha(va) hjärtat på tungan                 ami a szívén, az a száján
ha(va) huvud(et) på skaft                 helyén van az esze
ha(va) sitt på det torra                 van mit aprítania a tejbe
har man sagt a får man säga b                 aki a -t mond, mondjon b -t is
har man tagit fan i båten får man ro honom i land                 akinek zászló van a hajóján, azt parta is viheti
hon säger var skåpet ska(ll) stå                 az õ szava a döntõ
hon var inte med när krutet uppfanns                 nem õ találta fel a spanyol viaszt
hungern är den bästa krydda                 az éhség a legjobb szakács
här finns inga lagrar att skörda för honom/henne                 nem terem neki babér
1 i de lugnaste vattnen går de fulaste fiskarna  2 i de lugnaste vattnen går de största fiskarna                 lassú víz partot mos
i nöden prövas vännen                 bajban ismerni meg a barátot
ingen kan löpa ifrån egen skugga                 senki nem tud elszaladni saját árnyékától
ingen kan undgå sitt öde                 senki sem kerül(het)i el sorsát
ingen ros utan törnen                 nincsen rózsa tövis nélkül
ingen rök utan eld                 nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja
ingen rök utan eld                 nincsen füst tûz nélkül
ingen undgår sitt öde                 senki sem kerül(het)i el sorsát
1 ingen är oersättlig 2  ingen är oumbärlig                 senki sem nélkülözhetetlen
1 ingen är profet i sitt eget land 2 ingen är profet i sitt fädernesland                 senki sem próféta a saját hazájában
inget nytt under solen                 1  semmi új a nap alatt 2 nincs új a nap alatt
inte se skogen för bara trän                 nem látja a fától az erdõt
inte vilja ut med språket                 kerülgeti, mint macska a forró kását
1 inte värd ett ruttet öre  2 inte värd ett rött öre 3 inte värd ett/en vitten                 1 egy fabatkát sem ér 2 egy lyukas garast sem ér
jag kan inte trolla med knäna!                 nem vagyok varázsló (ne kérj tõlem lehetetlent)
jag tänker, alltså är jag                 gondolkodom, tehát vagyok (cogito ergo sum)
ju fler språk du kan, desto mer människa är du                 ahány nyelven tudsz, annyi ember vagy
ju flera kockar dess sämre soppa                 1 minél több (a) szakács, annál rosszabb a leves 2 a sok szakács elsózza a levest
kaka söker maka                 megtalálja zsák a foltját
kasta pärlor för svin                 méltatlanra pazarolja kincseit
kasta ut barnet med badvattnet                 a fürdõvízzel együtt kiönti a gyereket is
klädena gör mannen                 a ruha teszi az embert 
komma på grön kvist                 zöld ágra vergõdik
kommer tid kommer råd                 az idõ a legjobb tanácsadó
kratsa kastanjerna ur elden för någon                 kikaparja a gesztenyét a tûzbõl valakinek
kunskap är makt!                 a tudás hatalom!
lagom är bäst                 legjobb az arany középút
lat som en stock                 lusta, mint egy lajhár
1 lika barn leka bäst 2  lika barn leker bäst                 megleli a zsák a foltját
lika mot lika                 szemet szemért, fogat fogért
listig som en räv                 ravasz, mint a róka
liten tuva stjälper ofta stort lass                 1 kis bucka gyakran nagy terhet borít fel 2  kicsi a bors, de erõs 3 kis szikrából is nagy tûz támadhat
livet är inte de dagar som gått, utan de dagar man minns                 az élet nem azok a napok, amelyek elmúltak, hanem amelyekre emlékezünk
loven är bra men hållen är bättre                 az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó
lycka går inte att köpa för pengar                 a pénz nem boldogít
lyckan står den djärve bi                 bátraké a szerencse
lyckan välver (om)                 a szerencse változó
lyckan växlar                 a szerencse forgandó
långsamt men säkert!                 lassan járj, tovább érsz!
1 lägga olja i elden  2 lägga olja på elden                  olajat önt a tûzre  (rosszat- bajt cselekedetével elmélyíti még nagyobb baj okoz)
lätt fånget lätt (för) gånget                 ebül szerzett (jószág) ebül vész el
löna ont med gott                 1 rosszért jóval fizet 2 a rosszat jóval viszonozza
magen blir mätt före ögonen                 1 csak a szeme kívánja (ételt) 2 nagyobb a szeme, mint a szája
majregnet är guld värt                 a májusi esõ aranyat ér
maken till kille får man leta efter                   ilyen legényt lámpással kell keresni
malisen påstår att ...                 azt mondják a rossz nyelvek, hogy ...
man får ta seden dit man kommer                 ahány ház, annyi szokás
man måste smida medan järnet är varmt                 addig üsd a vasat, amíg meleg
man skall inte skåda given häst i munnen                 ajándék lónak ne nézd a fogát
man ska inte ropa hej förrän man kommit över bäcken                 nyugtával dicsérd a napot
man skall låta maten tysta munnen!                 tele szájjal nem beszélünk!
man är så gammal som man känner sig                 az ember annyi idõs, amennyinek érzi magát
mera tur än skicklighet                 nagyobb a szerencséje, mint az esze
morgonstund har guld i mund                   ki korán kel, aranyat lel
mycket väsen är för ingenting                 nagy hûhó semmiért
1 må som (en) prins i (en) bagarbod 2 må som en pärla (i guld)                 1 él, mint hal a vízben 2 él, mint Marci Hevesen
många bäckar små gör en stor å                 sok kicsi sokra megy
måste är en stor herre                 a muszáj az nagy úr
måttet är rågat                 betelt a mérték
människan spår och Gud rår                 ember tervez, Isten végez
nya kvastar sopar bra                 új seprû jól seper
när katten är borta dansa råttorna på bordet                 ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek
när slutet är gott, är allting gott                 minden jó, ha a vége jó
nära en orm vid sin egen barm                 kígyót melenget a keblén
1 nöd bryter lag  2 nöden har ingen lag                 a szükség törvényt bont
och dock rör hon sig                 és mégis mozog a föld (e pur si muove: Galilei, 1633)
om det också regnar småsten                 még ha cigánygyerekek potyognak is (az égbõl)
1 ombyte förnöjer  2 omväxling förnöjer                 a változatosság gyönyörködtet
ont krut förgås inte (÷så lätt)                 1 csalánba nem üt a mennykõ 2 rossz pénz nem vész el
ormen byter väl skinnet men inte sinnet                 a kígyó csak bõrét változtatja, de természetét nem (gonosz ember alapvetõen nem tud megváltozni)
oskyldig som ett lamm                 ártatlan, mint a ma született bárány
otack är världens lön                 jótett helyébe jót ne várj
otur i spel tur i kärlek                 aki balszerencsés a játékban, az szerencsés a szerelemben
passionernas irrsken omtöcknar förståndet                 a szenvedély lidércfénye elhomályosítja az értelmet
pengar luktar inte                   a pénznek nincs szaga (Vespasianus császár)
1 prata smörja  2 prata uppåt väggarna                 zöldeket beszél
prunka med lånta fjädrar                 idegen tollakkal ékeskedik
råka i vanhävd                 ebek harmincadjára kerül
1 rätt man på rätt plats  2 rätt person på rätt plats                 megfelelõ embert a megfelelõ helyre
rätta mun efter matsäcken                 addig nyújtózz, ameddig a takaród ér
röda hund röda flicka röda häst sällan bra                 vörös kutya, vörös lány, vörös ló, ritkán jó
sakta i backarna!                 1 hátrább az agarakkal! 2 csak ne olyan hevesen!
1 skynda lagom!  2 skynda långsamt!                 lassan járj, tovább érsz!
skönhet förgår                 a szépség mulandó
skönheten ligger i betraktarens ögon                 ízlések és pofonok különbözõk
skönheten ligger i betraktarens ögon                 ki mint él, úgy ítél
slutet gott, allting gott                 minden jó, ha a vége jó
slå olja i elden                 olaj(at önt) a tûzre (rosszat-, bajt cselekedetével elmélyíti még nagyobb baj okozva)
smida medan järnet är varmt                 addig üsd a vasat, amíg meleg
små grytor hava också öron                 kis fazekaknak is van fülük
små smulor är också bröd                 apró kenyérmorzsa is kenyér
små sår och fattiga vänner skall man inte förakta                                 a kis sebet és szegény barátot ne nézd le
snar hjälp är dubbel hjälp                 kétszer ad, ki gyorsan ad
snålheten bedrar visheten                 a fukarság megcsalja a bölcsességet
som de gamla sjunga kvittra de unga                 1 amit az öregek énekelnek, azt csipogják a fiatalok is 2 nincs új a nap alatt
som en blixt från en klar himmel                 mint derült égbõl a villámcsapás
som en fisk på land                 mint egy partra vetett hal
som en oxe en ny port åskåda                   bámul, mint borjú az új kapura
som ett skott                  mintha puskából lõtték volna ki
1 som fallen från skyarna  2 som fallen från skyn                 mintha az égbõl pottyant volna
som folk säger                 ahogy (÷az emberek) mondják
som förhäxad                 1 mintha megbabonázták volna 2 mintha megigézték volna
som försvunnen från jorden                 mintha a föld nyelte volna el
som genom ett trollslag                 mintegy varázsütésre
som man bäddar får man ligga                   ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát
som man ropar i skogen får man svar                 amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten
som man sår får man skörda                 ki mint vet, úgy arat
som man är klädd så blir man hädd                 a ruha teszi az embert
som skjuten ur en kanon                 mintha puskából lõtték volna ki
som uppslukad av jorden                 mintha a föld nyelte volna el
sopa rent för sin egen dörr                 ki-ki a maga háza elõtt söpörjön
soppa på en spik                 az ügyes háziasszony a semmibõl is jó levest készít     
spilla krut på döda kråkor                 ágyúval lövi a verebet
stoltsera med lånta fjädrar                 1 idegen tollakkal kérkedik 2 idegen tollakkal ékeskedik
stå stel av häpnad                 bámul, mint borjú az új kapura
svårt att läre gamla hund att sitta                nehéz az öreg fát átültetni
surt, sa räven (om rönnbären)                  lenyeli a keserû pilulát
sådan herre sådan dräng                  amilyen az úr, olyan a szolga
sådan herre sådan hund                 amilyen a gazda, olyan a kutyája
sälj inte skinnet innan björnen är skjuten!                 1 ne kopaszd, amíg meg nem fogtad! 2  nyugtával dícsérd a napot!
sämja ger rum                 sok jó ember kis helyen is elfér
sätta bocken till trädgårdsmästare                 kecskére bízza a káposztát
söka bot där man tagit sot                 kutyaharapást szõrével (gyógyítsd)
söndra och härska!                 oszd meg és uralkodj!
ta i trä!                 1 jó órában legyen mondva! 2 kopogd le (a fán)!
ta(ga) någon med silkesvantar                 kesztyûs kézzel bánik valakivel
tala är silver, tiga är guld                 hallgatni arany, beszélni ezüst
tid är pengar                                 az idõ pénz
tiden läker alla sår az idõ minden sebet begyógyít
tillfället gör tjuven                                 alkalom szüli a tolvajt
1 tjuta med ulvarna  2 tjuta med vargarna együtt üvölt a farkasokkal
tredje gången gillt                 három a magyar igazság
trilla tioöringen ner                 1 leesik a tízfilléres 2 leesik a tantusz (eszébe jut valami, kapcsol)
trivas som fisken i vattnet                 él, mint hal a vízben
tvista om påvens skägg                  perlekednek a pápa szakállán
två i stöten                  két legyet egy csapásra
tänk först och handla sedan!                 elõbb gondolkozz, aztán cselekedj!
tärningen är kastad                 a kocka el van vetve (alea iacta est)
undantagen bekräftar regeln                 a kivétel erõsíti a szabályt
upp som solen ner som pannkakan                 egyszer fent, máskor lent
vackra visor äro aldrig långa                 minden jó csak rövid ideig tart
var inte så het på gröten!                 nem eszik a kását olyan forrón, ahogy fõzik!
var och en är sig själv närmast                 minden szentnek maga felé hajlik a keze
vara glad som en spelman                 olyan vidám, hogy madarat lehetne fogatni vele
vara gott som guld                 hû, mint az arany
vara grön av avund(sjuka)                                 sárga az irígységtõl
vara karl för sin hatt legény a gáton
vara proppmätt                 jóllakott, mint a duda
vara på det torra                 kint van vízbõl
vara som en fisk i vattnet                                 él, mint hal a vizben
vara sprittande glad majd kiugrik a bõrébõl örömében
vill man vara fin får man lida pin                 a szépségért meg kell szenvedni
våga vinna våga tappa                 aki mer, az nyer
väggarna har öron                 a falnak is füle van
världen vet vad trenne veta                 amit hárman tudnak, az egész világ tudja
ångra inte det du har gjort, ångra det du inte har gjort                 ne azt bánd, amit megtettél, hanem azt, amit nem tettél meg
återgälda ont med gott                 a rosszat jóval viszonozza
ändamålet helgar medlem                 a cél szentesíti az eszközt
äpplet faller icke långt från trädet                 az alma nem esik messze a fájától
ärlighet varar längst                 a becsületesség a legjobb útitárs
även av det goda kan det bli för mycket                 jóból is megárt a sok
ögat är själens spegel                 a szem a lélek tükre
övning ger färdighet                 gyakorlat teszi a mestert

websas.hu