Svenopus weboldal adatkezelési- és adatvédelmi tájékoztatása

Hatályos: 2022. január hó 7. napjától

I. Bevezetés

 1. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Törvény) I. Fejezet Általános rendelkezések 1. pontjának 1.§ leszögezi, hogy E törvény célja a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
 2. A törvény célkitűzésére figyelemmel fontos számunkra a Svenopus weboldal (továbbiakban: weboldal) felhasználóinak valamint tulajdonosa (továbbiakban: adatkezelő) személyes adatainak védelme, ezért elköteleztük magunkat a törvény előírásának megfelelő hatékony biztosítása mellett.

Jelen adatvédelmi tájékoztatás a fentiekre tekintettel arról ad jelentést, hogy milyen módon kezeljük és védjük a Svenopus weboldal természetes személyű felhasználóinak valamint adatkezelőjének adatait, bármely információját.

II. Adatbiztonsági intézkedések

A Törvény 14. pontjának 25.§.-ban részletesen leírt intézkedéseinek megvalósítása érdekében az alábbi módon járunk el:

 1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető - így különösen az érintettek különleges adatainak kezelésével járó - kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz.
 2. Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedések kialakítása és végrehajtása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó figyelembe veszi az adatkezelés összes körülményét, így különösen a tudomány és a technológia mindenkori állását, az intézkedések megvalósításának költségeit, az adatkezelés jellegét, hatókörét és céljait, továbbá az érintettek jogainak érvényesülésére az adatkezelés által jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokat.
 3. Az adatkezelő és tevékenységi körében az adatfeldolgozó az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel biztosítja
 4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatok biztonsága-, idegen természetes személyek ill. általuk alkalmazott felhasználások távoltartása érdekében az adatkezelő az alábbi alkalmazások rendszeres használatát biztosítja:

III. Nyilatkozat a weboldal természetes személyű felhasználói adatainak felhasználásáról

A weboldalunkon keresztül számunkra elküldött személyes adatokat a jelen adatvédelmi jelentésben vagy a weboldal vonatkozó oldalain meghatározott célokra használjuk fel.

Adatkezelő a természetes személyű felhasználó adatait a következő módon és alábbi célra használja fel:

 1. A weboldal svéd-magyar óriás értelmező szótárat üzemeltet, melyben a felhasználók a kereső alkalmazásával svéd, illetve magyar szavak jelentéseit kutatják;
 2. Adatkezelő begyűjti a felhasználók által a weboldalon keresett kifejezéseket;
 3. A weboldalon található szolgáltatások elérhetővé tételét befelé-, illetve kifelé mutató kommunikációs kapcsolatok (továbbiakban: linkek) létesítésével biztosítjuk. Közülük a befelé mutató linkek azok, amelyek a felhasználói tevékenység során számításba jönnek. A kifelé mutató linkek más weboldali alkalmazásokra utalnak, melyeknek adatvédelmi intézkedései az adott külső weboldal adatkezelőnek hatáskörébe tartozik.
 4. A befelé mutató linkek közül egy alkalmazás (https://svenopus.hu/turista) tartalmaz 4 db jpg kiterjesztésű képfájlt, melyek közül 2 db szabad felhasználású. 2 db képfájl természetes személyek képeit ill. vízi járművek jelzéseit tartalmazza. A természetes személyek képein az egyes személyek-, ill. a vízi járműveken a jelzések felismerhetőségét árnyékolási módszerrel tettük felismerhetetlenné.
 5. A weboldal másik befelé mutató linkje megjeleníti a felhasználók által egy adott időszakban (rendszerint egy adott napon) A listákban megjelenített IP-cím és Böngésző oszlopokba tartozó adatok a napi felhasználás alkalmával törlésre kerülnek. Rájuk kizárólag abban az esetben lehet szükség, ha illegális behatolás történne az adatbázisba a weboldal szoftverein keresztül; és ezen adatokat a GDPR szabályai szerint alkalmazzuk. E két adat kinyerésére szükségszerűen a saját adatvédelem tekintetében van szükség, de csak abban az esetben, ha a listában a behatolás informatikai jeleit lehet felfedezni.
 6. A felhasználó IP-címe és böngészőjének típusa (user agent) a webszerver által naplózásra kerül. Ebből a naplóból - belső használatra - látogatottsági adatokat generálunk. Az IP-címből a GeoLite2 adatbázis segítségével meghatározzuk, hogy a felhasználó mely országban és városban tartózkodik.

IV. Nyilatkozat egyéb személyes adatok nyerése és közzététele tekintetében

A weboldal üzemeltetése alkalmával nem történik sem elektronikus levelezés, sem e-mail címekhez történő hozzáférés.

A weboldal Google AdSense alkalmazás használatával célzott reklámokat jelenít meg a felhasználónak.

V. Nyilatkozat a cookie-k (továbbiakban: süti) alkalmazásával kapcsolatban

Általánosságban a cookie (HTTP-süti) egy kisméretű információcsomag, amit a webszerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé indított kérés alkalmával.

Amikor a felhasználó a Svenopus weboldalára belép, süti biztosítja, hogy a Svenopus felismerje az egyazon felhasználó által végrehajtott kereséseket. Ezt ún. session cookie használatával teszi, ami a munkamenet végén a böngésző által automatikusan törlésre kerül. A munkamenet véget ér, amikor a felhasználó a böngészőt bezárja.

Ez nem vonatkozik a Google AdSense alkalmazáson keresztül, harmadik fél által küldött sütikre.

VI. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Svenopus*

Adatkezelő elektronikus levélcíme:
adatkezelő elektronikus levélcíme

Alkalmazásnév:
Svenopus
svéd-magyar óriás értelmező szótár kiejtéssel / svensk-ungerska jätte uppslagsbok med uttal

Alkalmazás weboldal URL: https://svenopus.hu/

A weboldal szolgáltatója: ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.)

* Az adatkezelő személyével, telephelyével kapcsolatos adatokat adatvédelmi szempontokra tekintettel ezen a helyen nem adjuk meg.

E tekintetben irányadó a Törvény II/B. fejezet 10. pontjának 25/A. §-ában, valamint a GDPR Preambuluma (28-29) pontjába foglalt, az álnevesítésre vonatkozó jogszabályi kitétel.

Amennyiben személyes kapcsolatot tart szükségesnek, a megadott elektronikus levélcím révén létesítsen kapcsolatot az adatkezelő személyével.