Part trettiotvå (32)Trettioandra parten (32:dra)

Trettioandra lektionen

Om föreningar

Jag frågade några personer om de är med i någon förening. Så här svarade de:

Grammatik

  1. Visszaható névmás
    mig : jag ser mig - látom magam(at)   sig: vi ser oss - látjuk magunkat
    dig: du ser dig - látod magad(at)   sig: ni ser er - látjátok magatokat, önök látják magukat
    sig: han / hon / det ser sig - látja magát   sig: de ser sig - látják magukat
  2. Kölcsönös névmás
    De älskar varandra - (ők) szeretik egymást   Vi ser varandra - (Mi) látjuk egymást   Ni liknar varandra - (Ti) hasonlítotok egymásra

En rolig historia

En stockholmare frågade på besök i Göteborg:

- Varför har ni ingen tunnelbana i Göteborg? - Nej, vi har ingenting att dölja här!

Skriv ner för hemuppgift en rolig historia (berättelse eller en vits)

websas.hu