Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

Part tretton (13)Trettonde parten (13:de)

Trettonde lektionen

På staden igen (fortsättning)

När man kommer ut ur stationsbyggnaden har man fler möjlighet att välja. Vi kan gå och spatsera mot Inre hamnen. Ut ur Centralen går man till höger längs posthuset mot Inre fyren. Närmar man sig kan man se Köpenhamnsbåtarna på vattnet. När man inte har lust för det kan man spatsera tillbaka mot gamla stan. Först och främst ska vi gå över Mälarbron. Under denna rinner kanalen. Inom fem minuter kan man nå Stor torget. Där ligger Statshypoteket vid sidan av Centralen, och Statshuset vid sidan av St:Petri kyrkan. På Södergatan finns det en massa butiker.

Grammatik

1.Segédigék (hjälpverb): kunna, vilja, skola. (van több segédige is, azokkal később foglalkozunk)

Till exempel: Jag kan laga mat. Jag vill laga mat. Jag ska(ll) laga mat.

A kunna jelen idejű alakja minden személyben kan.

A vilja jelen idejű alakja minden személyben vill.

A skola jelen idejű alakja minden személyben skall, illetve köznapi használati alakban ska.

Egyéb példamondatok segédigékkel:

KUNNA - Du kan ligga. Jag kan inte sova. Kan jag få det? Kan jag få gå ut? Det är svårt att kunna.

VILJA - Vill du ha en bil? Jag vill ha bara lugn. Det är svårt att vilja.

SKOLA - Tack ska(ll) du ha! Vad ska(ll) du göra? Jag ska(ll) ha 2 kg potatis, tack. Han ska(ll) göra det. Hon ska(ll) komma imorgon.

2. Szórend (ordföljd)

Sematikusan (på ett sematiskt sätt)

X Verb1 Subjekt Adverb Verb2 Objekt Sätt Plats Tid
Jag läser.              
Nu läser jag       bra.    
Igår läste jag inte     bra.    
ville jag inte läsa.        
Nu har jag   läst.        
hade jag inte läst.        
Nu talar jag     svenska bra.    
Hon studerar       svenska   på KV varje dag.
Studerar du       svenska   på KV?  
På KV kan man   läsa     2 gånger i vecka.
Stäng   inte     fönstret!      

websas.hu