Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

Part sju (7)Sjunde parten (7:de)

Sjätte lektionen

Hur läser du svenska?

a. Tidpunkten, tidpunkter:

en sekund   en minut   en timme

en klocka:

b. Räkneord 1-24

1 ett 13 tretton
2 två 14 fjorton
3 tre 15 femton
4 fyra 16 sexton
5 fem 17 sjutton
6 sex 18 arton
7 sju 19 nitton
8 åtta 20 tjugo
9 nio 21 tjugoett
10 tio 22 tjugotvå
11 elva 23 tjugotre
12 tolv 24 tjugofyra

c.

ett dygn = 24 timmar

en vecka = 7 dagar

en månad = 4 veckor

ett år = 12 månader

en årtionde = 10 år

en århundrade, ett sekel = 100 (ett hundra) år

en årtusende = 1000 (ett tusen) år

d. en veckodag - veck

måndag - tisdag - onsdag - torsdag - fredag - lördag - söndag

en helg = en helgdag (tex: den 01 januari, den 01 maj, den 31 december är helgdagar)

e. -2 dagar (bak) = i förrgår     -1 dag (bak) = i går, igår     0. dag = i dag, idag     +1 dag (fram) = i morgon, imorgon     +2 dagar (fram) = övermorgon

dagen som förtflyter = gårdagendagen som kommer = nästa dag

Övning

Berätta om var du läser svenska och hur du tar dig till kursen.

Jag går på , Jag går en kurs på , Kursen jag går på är på

Kursen börjar klockan

Kursen slutar klockan

Jag cyklar till

T-banan går mot

Hur ofta?

1x = en gång   2x = två gågner   #x = ofta

1-2x = sällan, inte så ofta

0x = aldrig

under hela veckan = varje dag i veckan     under hela tiden = alltid     under ett dygn = dygnet runt, hela dagen     under ett år = året runt, hela året     på måndag, på onsdag, på onsdag, på fredag = varannan dag     i år (2008), nästa år (2009) = varje år

Berätta om hur ofta du läser svenska.

Jag går i skolan.

Två gånger i veckan kursen.

Kursen slutar

I dag är

websas.hu