Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

Part fyra (4)Fjärde parten (4:de)

Fjärde lektionen

Vad gör du?

Kalle kan snickra. Och du? Ja eller nej? Elisabet tycker om att diskutera. Och du? Ja, eller nej, eller bara lite grann?

Men Eva kan sy. Dessutom gör hon handarbete också. Vad gör du, kamrat?

Erik tycker om att måla. Hans fru, Maria kan baka och diska. Anders kan laga mat men inte bilar.

Jag har en vän, Lennart som inte gör något. Han bara sitter och tittar på tv. Jag själv gärna lyssnar på radio och stickar.

Nu är det din tur igen

1. Skriv korta meningar

Ex: Jag bor i Avesta.

Använd följande ortnamn: Stockholm, Lund, Karlstad, Kiruna, Åby, Älvby, Skåne, Sverige

Använd följande verb: bo, gå, diskutera, laga, sova, arbeta

Jag Vi
Du Ni
Han Hon Det De

2. Vad gör du nu?

Ex: Du läser en bok.

Använd passande verb.

Jag på gatan Vi på radio.
Du på teve. Ni svenska lite grann.
Han Hon Det gärna. De att diskutera.

En liten grammatik

A kérdő mondat szórendje

Jag sitter här. - kijelentő mód: Itt ülök.

Sitter jag här? - kérdő mondat: Itt ülök?

Hon läser en bok. - kijelentő mód: Ő olvas egy könyvet.

Läser hon en bok? - kérdő mondat: Egy könyvet olvas?

Kérdőmondatokkal:

Varför sitter jag här? - Miért ülök (én) itt?

Var läsar hon? - Hol olvas (ő)?

Vad stickar vi där? - Mit hímezünk (mi) ott?

Övningsuppgift med frågeord

Fyll i

Ex: Vad han? --> Vad läser han?

Vad hon?

Var det?

Varför vi?

Lagar mat?

Lagar bil?

Tittar ni nu?

Vad de nu?

Kan han ?

Eva ?

websas.hu