Svenopus svéd-magyar-svéd óriásszótár v7.0

Part en (1)Första parten (1:sta)

Första lektionen

Det svenska alfabetet

Det finns 29 bokstäver i svenska alfabetet. Här står alla vokaler (i rött) och konsonanter (i blått) i en rad. Uttalet står i haken [ ]:

A a [a] B b [bé] C c [szé'] D d [dé'] E e [é] F f [ef] G g [gé'] H h [hó'] I i [i'j] J j [jí'] K k [kó'] L l [el] M m [em] N n [en] O o [ú']
P p [pé'] Q q [kú'] R r [er] S s [esz] T t [té'] U u [ú'] V v [vé'] W w [dubbelt vé'] X x [eksz ] Y y [ű'j] Z z [szé'] Å å [ó'] Ä ä [e'] Ö ö [ő']
Sökning för nya ord - Új szavak kereséseSvéd szócikk kiejtése - Uttal av svenska ordstycke

A szókeresés menete:
- írja be a keresendő szócikket a keresőmezőbe - állítsa be a keresési irányt és nyomja meg a Keresés-gombot

A szótár minden szócikket tartalmaz. Ha nem találja mégsem elsőre a beírt szócikket, akkor annak egyedüli oka az lehet, hogy nem a megfelelő alakban adta meg a keresőszót. Ha pl. az "alfabetet" szót írja be, akkor annak jelentésmegadásának környékére ugrik a találat. Az alapszó esetünkben alfabet, mely szótári alakjaiban van megadva, így: alfabet -et -en. Ha ezt írjuk be, akkor a beírt szócikknek megfelelő jelentésmegadást kapjuk eredményül, esetünkben: az első jelentést megadó "ábécé (nyt)". A többi jelentése ennek a szócikknek ez alatt tekinthető meg.

A szótárprogram kezelésének elsajátítása alapvető feltétele a helyes szótárazásnak.

A svéd szócikk kiejtése - Uttal av svenska ordstycke

A DicFor-Svenopus svéd-magyar szótároldal megnyitásával a svéd jelentés alapján megkeresheti a svéd szócikk kiejtését a hangszóró-ikonra kattintva. Ennek előfeltétele, hogy felhasználói gépére legyen telepítve és beállítva hangkártya, és aktív internetes kapcsolatban álljon.

A szókiejtés menete: írja be a keresendő svéd szócikket, majd a legördülő sor(ok)ban kattintson a kívánt hangszóró-ikonra.

Másik lehetőségünk: kattintson rá erre a sorra. Ez a Språkrådet honlapjára visz el. Ott baloldalon a címsor alatti beviteli mezőbe írja be a keresendő szót, majd nyomja meg az "Översätt" feliratú gombot. A jobboldali mezőben svédül megkapjuk a szó magyarázatát és a hangszóró ikonra kattintva meghallgathatjuk a szó kiejtését.

Bokstaveringsalfabetet

Megjegyzés: betűzésnél használjuk (pl. távirati szöveg olvasásánál, nehezen érthető szavaknál)

a som i Adam ['a:da'm ]
b som i Bertil [be'rti'l]
c som i Cesar ['sze'sza'r]
d som i David [da:vid]
e som i Erik ['é'rik]
f som i Filip [filip]
g som i Gustav [gü's'ta:v]
h som i Helge [he'lge]
i som i Ivar ['i:var]
j som i Johan ['ju:han]
k som i Kalle ['k':lle]
l som i Ludvig [lü'dvíg]
m som i Martin [mar'ti:'n]
n som i Niklas ['nikl'sz]
o som i Olof ['úlof]
p som i Petter [petter]
q som i Qvintus [kvintusz]
r som i Rudolf ['ru:dolf]
s som i Sigurd [si'gurd]
t som i Tore ['tu:re]
u som i Urban [ü'rban]
v som i Viktor [vi:'ktor]
w som i Wilhelm [vilhelm]
x som i Xerxes [sze'rsz'esz]
y som i Yngve ['üngve]
z som i Zeta ['sze'ta]
å som i Åke ['ó:ke]
ä som i Ärlig [e'rlig]
ö som i Östen ['öszt'en]

Vid telefonen

Samtal 1:

Hyresvärd: Hallå, det är Svensson.

Lasse: Ja, det är Karlsson.

Hyresvärd: Ja, hej. Jaha...

Lasse: Jo, min spis fungerar inte.

Hyresvärd: Jaså. Vad har du för adress?

Lasse: Det är Celsiusgatan tre.

Hyresvärd: Okej, jag skickar en elektriker då.

Lasse: Okej, tack för det. Hej då!

Hyresvärd: Tack, tack. Hej!

Saját szószedete a Samtal 1 vonatkozásában pl. ezeket kell, hogy tartalmazza
hos ...nál, ...nél
telefon telefon
samtal beszélgetés
hyresvärd 1 bérbeadó 2 háziúr 3 tulaj(donos)
hallå halló
är van, vannak
det är az van
ja igen
hej szervusz, jó napot
jaha 1 igen (mondjad) 2 várom, hogy mondd 3 értem
jo [ju] 1 no igen 2 no 3 nos 4 de igen
min az én ...m, a(z) ...m
spis tûzhely
fungerar 1 funkcionál 2 mûködik
inte nem
jaså 1 aha 2 vagy úgy
vad mi(t)
har 1 bír 2 birtokol 3 van (neked, neki, stb.)
du te, ön, maga
för 1 ...nak, ...nek 2 ...ul, ...ül 3 ...ként 4 ...részérõl
adress 1 cím 2 címzés 3 lakhely
Celsius Celziusz
gatan az utca
tre három
okej oké, rendben (van)
jag én
sänder küld
elektriker villanyszerelõ
akkor
tack kösz, köszönöm
dig 1 téged 2 neked
hej då 1 szervusz 2 viszonthallásra 3 viszontlátásra

Minden 5. lecke egy ún. prov (próba), amely elvégzésével lemérheti megszerzett tudását. Ennek számszaki értékelését is elvégezheti önállóan az alábbi formula alapján

Önértékelés valamennyi provra egységesen

Az egyes kérdések értéke 20%

Helyes válaszok értékelősémája:

1. pontban: x 20% = %

2. pontban: x 20% = %

3. pontban: x 20% = %

4. pontban: x 20% = %

5. pontban: x 20% = %

A %-ok összesített értéke =

Összesített érték /5 = %

nem megfelelő: 50% alatt - elégséges: 51 - 60% - közepes: 61 - 70% - jó: 71 - 80% - kiváló: 81 - 90% - kitűnő: 91 - 100%

azaz: nem megfelelő - elégséges -jó - kiváló - kitűnő

A kapott százalékértékeknek az 1 és 10 közötti helyzete szerint "súlyozható" az érdemjegy. Ún gyenge: ha értéke 1 - 3% végződésű, átlagos: ha 4 - 6% végződésű és erős: ha 7 - 10% végződésű (a megfelelő aláhúzandó)

Egy példa: ön az 1. pontban jó választ adott 3 kérdésre, annak értéke 3 x 20% = 60%, a 2. kérdésben 2-re válaszolt helyesen, az 2 x 20%= 40%, a 3.-ban 4-re, az 80%, a 4-ben 2-re, az 40% és az 5. mind jó volt= 100%. Ez mindösszesen= 60 + 40 + 80 + 40 + 100 = 320, ez osztva 5-el= 64%, azaz Ön közepes osztályzatot kaphat, mert %-értéke 61 - 70% közé esik. Súlyozott érdemjegye erős közepes (a 64% alapján, mert 4-es %-végződésű).

websas.hu