A rövidítések jelentése

~ tilde (címszóhoz kapcsolódó fogalom helye)
ismeretlen jelentés (zárójelben latin névvel)
bl.a. bland annat
c. cím(ű)
dvs det vill säga
fejl. r. fejlődési rendellenesség
ill. illetve
Ig immunglobulinum
kb. körülbelül
kg kilogramm
km kilométer
Kr. e. Krisztus előtt(i)
Kr. u. Krisztus után(i)
ld. lásd
mp másodperc
m méter
mm milliméter
o. och
pga på grund av
pl. például
Rt. Részvénytársaság
Rtg. Röntgen
ssp. subspecies
t.ex. till exempel
tbc tuberculosis
tsz. többes szám
ún. úgy nevezett